Information

3 photos

Photos

White Stork taking off, Kranti Flamingo Point, Kumbhargaon
White Stork, Kranti Flamingo Point, Kumbhargaon
White Stork in comparison with Red-naped Ibis, Kranti Flamingo Point, Kumbhargaon

Hotspot Sites